Liên hệ

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ V&M VIỆT NAM

Địa Chỉ nhà máy : F3/15G1 Ấp 6,Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh,TP.HCM.
Tel: 08 3868 6666 Hotline: 0938 611 870 Mrs.Tiểu Muội

VPGD : F6/5/3A1 Tổ 13, Ấp 6B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tel: 08 2247 0424
Fax : 08 2247 0424
Web: www.vmvietnam.com
Mail: vm@vmvietnam.com

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ V&M VIỆT NAM

F6/5/3A1 Tổ 13, Ấp 6B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 08. 2247.0424   –   0965.269.796

Fax: 08. 2247.0424         -        MST:  0313714926

Email: vm@vmvietnam.com

Design by Hero

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ V&M VIỆT NAM

F6/5/3A1 Tổ 13, Ấp 6B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 08. 2247.0424   –   0965.269.796

Fax: 08. 2247.0424         -        MST:  0313714926

Email: vm@vmvietnam.com

Design by Hero